Hoàng Phi Tú Trinh

Tình yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó còn hơn cả một cảm giác - đó là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh

Created with Snap Created with Snap

The wedding photo album

Our best day

December 22nd, 2019